Velká reforma občanského a obchodního práva

Vydavatelská skupina NEWSLETTER - vydavatelství & DonauMedia, s. r. o. připravila vydání publikací Nový občanský zákoník pro podnikání, Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích v tištěné, ev. elektronické podobě. Na těchto servisních stránkách můžete především sledovat a stahovat novelizace, které se dají očekávat zejména v počátku aplikační praxe.

Publikace zakoupíte v široké síti knihkupectví. Na www.danove-zakony.cz je k dispozici e-book v pdf s nejnovějším zněním po novele zákony č. 460/2016 Sb a č. 303/2017 Sb. Tento e-book obdržíte též zdarma k tištěné publikaci zakoupené v kterékoliv prodejně (po registraci).

Smyslem rekodifikace soukromého práva bylo upravit veškeré soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Zdrojem mu byl hlavně vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z roku 1937, který nebyl jako zákon přijat kvůli událostem následujícím po Mnichovské dohodě. Pro text nového občanského zákoníku se jeho autoři inspirovali v návrhu československého občanského zákoníku z roku 1937 a v současných úpravách občanského práva např. v Německu, Rakousku, Švýcarsku a v dalších evropských zemích a v myšlence rozchodu "s myšlenkovým světem socialistického práva".

Nový text obsahuje 3 081 paragrafů a přebírá do sebe řadu pravidel a ustanovení upravených dosud v jiných zákonech (tyto ruší). Celkem se jedná o stovku zákonů, například obchodní zákoník (částečně také přesunutý do zákona o obchodních koropracích), zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů, zákon o sdružování občanů. Nový občanský zákoník také upravuje a upřesňuje otázky a problémy, které dřívější soukromé právo neřešilo.

Kodex má pět částí: Obecnou část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Dále je rozdělen na hlavy, díly a oddíly. Pro lepší přehlednost většinou každý paragraf obsahuje nejvýš dva odstavce a jeden odstavec většinou maximálně dvě věty.

Občanský zákoník zavádí množství nových pojmů a bylo třeba například kvůli němu přepracovat kompletně celou daňovou legislativu.

Jak získat bezplatný aktualizační servis?

Stačí načíst čtečkou ve vašem mobilním zařízení (vyfotografovat) QR kód na obálce tištěné publikace a postupovat podle instrukcí na displeji (odeslat vygenerovanou SMS na číslo +420 739 866 871, SMS je zpoplatněna pouze běžným tarifem vašeho operátora). Nemáte-li nainstalovanou čtečku, můžete si ji bezplatně stáhnout z internetu nebo zaslat e-mail s textem OBCZAK_AKTUALIZACE na adresu newsletter@newsletter.cz

Aktualizační servis je zasílán e-mailem na adresy našich zákazníků. Všichni zaregistrovaní uživatelé obdrží automaticky e-book s občanským zákoníkem ve formátu pdf. Základní informace o novelách a zasílaných aktualizacích získáte na těchto stránkách v sekci Ke stažení.

Kontakt

Nový občanský zákoník

+420 739 866 871

Novelizace

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl ke dnešnímu dni novelizován celkem dvakrát.
1. Dne 30. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. Tento zákon novelizuje v části první občanský zákoník. Novela je účinná částečně od 30. prosince 2016, částečně od 28. února 2017 a částečně od 1. ledna 2018.
2. Dne 19. srpna 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti. Tento zákon novelizuje v části první občanský zákoník. Novela je účinná od 1. ledna 2018.

Novelizované znění nového občanského zákoníku s barevným rozlišením změn si můžete stáhnout v podobě e-booku v pdf zde: ObcZak_2018_01.pdf (1167376). Možnost stahování je časově omezená!

Cizojazyčná znění

Občanský zákoník v angličtině, němčině, francouzštině a ruštiině nyní na našich stránkách volně ke stažení!

Zákon o obchodních korporacích v angličtině, němčině, francouzštině a ruštiině nyní na našich stránkách volně ke stažení!

Přejděte na stránku KE STAŽENÍ. Stránka se otevře v novém okně. Pozor: jde o znění před malou novelou zákonem č. 460/2016 Sb.

© 2012 - 2018 NEWSLETTER - vydavatelství a DonauMedia, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode